Що таке місцевий бюджет?

Кожна територіальна громада в Україні має свій місцевий бюджет. Це план формування та використання фінансових ресурсів на рік. Він показує звідки громада отримує кошти і куди буде їх витрачати. Бюджети бувають:

 • сільські;
 • селищні;
 • міських територіальних громад;
 • районні;
 • обласні;
 • міста Києва;
 • АРК Крим.


Місцеві бюджети в Україні розробляються фінансовими підрозділами органів місцевого самоврядування (ОМС) і затверджуються на сесії місцевої ради.

Основні доходи та видатки місцевого бюджету
 
Бюджет ОМС має дохідну та розхідну частину, які мають бути збалансовані.

Доходи бюджету – це ті кошти, які громада заробила самостійно плюс трансферти (гроші, які надходять з інших бюджетів). Основними джерелами наповнення місцевих бюджетів є податкові надходження. Зокрема:

 • Податок на доходи фізичних осіб (ПДФО). Це той податок, який всі ми платимо із власної зарплати. У 2021 р. він склав у середньому 40% всіх доходів бюджетів місцевого самоврядування.
 • Єдиний податок. Його сплачують підприємці. У 2021 р. він склав 8%  доходів бюджетів місцевого самоврядування.
 • Податок на майно. У 2021 р. він також склав близько 8%  доходів бюджетів місцевого самоврядування.

Також вагомими статтями наповнення місцевого бюджету є акциз на алкоголь, тютюн і пальне та податок на прибуток підприємств. Дещо менше доходів приносять місцеві податки і збори, які встановлюються місцевими органами самоврядування (збір за місця для паркування, туристичний збір тощо).
Основні неподаткові надходження до місцевих бюджетів:

 • плата за видачу ліцензій та дозволів;
 • орендна плата;
 • держмито;
 • штрафи;
 • кошти від продажу основного капіталу;
 • донорські кошти, отримані від ЄС та міжнародних організацій тощо. 

Міжбюджетні трансферти (тобто дотації та субвенції з інших бюджетів) можуть складати дуже різну частину доходів місцевих бюджетів. Чим громада спроможніше, тим менше вона потребує допомоги з інших бюджетів.
Видатки
 
Видатки місцевих бюджетів передбачені ст. 70 Бюджетного кодексу. Їх можна витрачати лише на конкретні цілі. Серед основних напрямів фінансування:

 • Освіта. У 2021 році видатки на галузь склали 50% місцевих бюджетів.
 • Економічна діяльність (сільське господарство, транспорт, паливно-енергетичний комплекс, будівництво тощо). У 2021 році видатки на це склали близько 15% місцевих бюджетів. 
 • Утримання органів місцевої влади та місцевого самоврядування,  управління системою державної служби, проведення, обслуговування боргу тощо. У 2021 році видатки на це склали 9,6% місцевих бюджетів.
 • ЖКГ. У 2021 році видатки на це склали 5,6% місцевих бюджетів.
 • Соціальний захист і соціальне забезпечення. У 2021 році видатки на це склали 5,5% місцевих бюджетів.
 • Охорона здоров’я. У 2021 році видатки на це склали 5,3% місцевих бюджетів.
 • Духовний та фізичний розвиток (фізична культура, спорт, культура та мистецтво, ЗМІ). У 2021 році видатки на це склали також 5,3% місцевих бюджетів.

Інші видатки спрямовуються на громадський порядок, безпеку, екологію,  судову владу тощо.
 
Структура місцевого бюджету
 
Місцеві бюджети за своєю структурою мають два фонди:

 • загальний. Сюди відносять кошти, що призначені для реалізації загальних функцій (надання освітніх і медичних послуг, соціального захисту тощо);
 • спеціальний, у складі якого — бюджет розвитку (кошти, які розвивають громаду, а не витрачаються на «проїдання»). Це кошти, що мають конкретне призначення, у тому числі позабюджетні кошти бюджетних установ та організацій.

Доходи загального фонду бюджету формуються за рахунок податкових надходжень, адміністративних послуг тощо. Доходи спеціального фонду формуються за рахунок продажу землі, майна, коштів від пайової участі підприємств у розвитку інфраструктури, а також шляхом залучення коштів із загального фонду місцевого бюджету.
 
Ким розробляється місцевий бюджет?
 
Місцевий бюджет – це головний інструмент для управління територіальною громадою. Правильно складений бюджет допоможе їй розвиватися, а незбалансований змусить виживати.

Складанням бюджету займається виконавчий орган місцевої ради. Розпорядники бюджетних коштів, наприклад, відділ освіти, відділ культури тощо, розробляють та подають бюджетні запити. На основі поданих бюджетних запитів та розрахунків міжбюджетних трансфертів відбувається розробка проекту рішення про місцевий бюджет. Підготовлений попередній проект бюджету оприлюднюється на сайті ради. 

Далі відбувається громадське обговорення проекту бюджету місцевого самоврядування. На цьому етапі місцева влада має розглянути пропозиції громадян і внести правки до проекту місцевого бюджету.  На жаль, в українських реаліях, громадське обговорення бюджету – проста формальність. Окремі ОСМ їх навіть не проводять.
 
Після затвердження бюджетною комісією місцевої ради та виконкомом, проект місцевого бюджету виноситься на голосування до місцевої ради.
 
Доходи і видатки місцевих бюджетів України
  
Тепер розглянемо окремо бюджети найбільших обласних центрів України.
 
Київ
 
Найбільший місцевий бюджет традиційно має Київ. За планом на 2021 рік він складав:
 
• Доходи – 60, 392 млрд грн
• Видатки – 57, 795 млрд грн
 
Станом на 9 місяців 2021 року Київ отримав 49, 884  млрд грн доходу. Левову частку з них – 21, 1 млрд грн склали надходження від податку на додану вартість. Це майже 52% доходів загального фонду. Таким чином, незважаючи на те, що, що Київ залишає собі лише 40% надходжень від ПДФО (інші міста – 60% і більше), саме податки, які сплачують пересічні кияни, є базою для формування місцевого бюджету.  
 
За 9 місяців було витрачено 37,  393 млрд грн. З них 28, 997 млрд по загальному фонду (тобто поточні витрати), та 8, 396 млрд грн по спеціальному фонду (тобто на розвиток громади).
 
За галузями, бюджетні кошти витрачалися наступним чином:
 
- освіта – 16, 635 млрд грн (44,9% бюджету);
- транспорт та дорожнє господарство – 6, 758 млрд грн (18,07%);
- соціальний захист – 3, 154 млрд грн (8,44%);
- охорона здоров’я – 3, 065 (8,20%);
- утримання чиновників – 2, 284 (6,11%).
 
Харків
 
Місцевий бюджет Харкова на 2021 рік було затверджено розміром:
 
• Доходи - 15, 612 млрд грн
• Видатки – 15, 438 млрд грн
 
За 9 місяців було до бюджету органу місцевого самоврядування надійшло 12,  366 млрд грн. З них надходження від податку на доходи фізичних осіб склали 5, 571 млрд грн. Це 67% від загального фонду.
 
За цей час було витрачено 12, 111 млрд грн. З них на капітальні витрати (розвиток громади)  - 3, 59 млрд грн.
 
За галузями, бюджетні кошти витрачалися наступним чином:
 
- фінансування соціально-культурної сфери – 5, 028 млрд грн (41,5% від загального обсягу видатків);
- утримання і розвиток житлово-комунального та дорожнього господарства – 3, 781 млн грн (31,2%);
- утримання апарату управління – 927,5 млн грн (7,6%);
- забезпечення безперебійної роботи міського пасажирського транспорту – 602,2 млн грн (5,0%).
  
Львів
 
Місцевий бюджет Львова на 2021 рік було затверджено розміром:
 
• Доходи – 11, 148 млрд грн
• Видатки – 10, 692 млрд грн
 
За 9 місяців було до бюджету органу місцевого самоврядування надійшло 12,  366 млрд грн. З них надходження від податку на доходи фізичних осіб склали 5, 168 млрд грн. Це 65,5% від загального фонду.
 
За цей час було витрачено 10, 785 млрд грн. З них на капітальні витрати (розвиток громади)  - 2, 898 млрд грн.
 
За галузями, бюджетні кошти витрачалися наступним чином:
 
- освіта – 3, 310 млрд грн (30,7% від загального обсягу видатків);
- ЖКГ – 1,4 млрд грн (13%);
- утримання апарату управління – 448,7 млн грн (7,6%);
- соціальний захист – 357,7 млн грн (3,32%);
- охорона здоров’я – 304, 9 млн грн (2,83%);
- культура і спорт – 300 млн грн. (2,8%).
 
Чи можна вплинути на місцевий бюджет?
 
Українське законодавство передбачає ряд механізмів, через які громадськість може взяти участь у розподілі коштів місцевого бюджету. Це:

 • громадські ради при ОМС, які можуть вносити свої пропозиції;
 • консультації з громадськістю (круглі столи, збори, громадські слухання тощо);
 • звернення громадян (онлайн або офлайн, де на ваші пропозиції має бути надана офіційна відповідь);
 • запровадження бюджету бюджету участі (громадського бюджету).

 

В реальності єдиним дієвим механізмом є лише бюджет участі. Це, коли органи місцевого самоврядування виділяють частину коштів із місцевого бюджету громади, а мешканці самостійно пропонують та вирішують, на які проекти та ініціативи їх витрачати.
Проте, бюджет участі складає лише до 1% від місцевого бюджету і діє далеко не у всіх громадах. Тож слід подумати і над іншими механізмами, що дозволять українцям брати активну участь не лише у формуванні бюджету ОМС (ми бачимо, що левова частина надходжень до місцевих бюджетів – це сплачені мешканцями податки), а і його розподілі.
Одним із таких механізмів може стати поглиблення фінансової децентралізації до рівня платників податків. Тобто надання права звичайним українцям визначати, на які цілі у громаді спрямовувати власні податки.